Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 24 trang 32 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chhiều dài của đoạn ADN là 510 nm. Mạch 1 của nó có 400 A, 500 T, 400 G : a) Xác định số nuclêôtit của đoạn ADN. b) Số nuđêôtit từng loại trên mạch 2 của đoạn ADN là bao nhiêu ? c) Đoạn mARN vừa được tổng hợp trên mạch 2 của đoạn ADN có số nuclêôtit từng loại là bao nhiêu ?

Chhiều dài của đoạn ADN là 510 nm. Mạch 1 của nó có 400 A, 500 T, 400 G :
a) Xác định số nuclêôtit của đoạn ADN.
b) Số nuđêôtit từng loại trên mạch 2 của đoạn ADN là bao nhiêu ?
c) Đoạn mARN vừa được tổng hợp trên mạch 2 của đoạn ADN có số nuclêôtit từng loại là bao nhiêu ?

Hướng dẫn trả lời

a) Số nuclêôtit của đoạn ADN

(510 : 0,34) X 2 = 3000 nuclêôtit

b) Số nuclêôtit từng loại trên mạch 2 đoạn ADN này là

T = 400 ; A = 500 ; X = 400 ; G = 200

c)  Đoạn mARN vừa được tổng hợp trên mạch 2 của đoạn ADN có số nuclêôtit từng loại là

A = 400 ; Ư = 500 ; G = 400 ; X = 200

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan