Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 23 trang 32 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

23. Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, trong đó có 900 ađênin. a) Xác định chiều dài của đoạn ADN. b) Số nuclêôtit từng loại của ADN là bao nhiêu ? c) Xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó

22.   Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, trong đó có 900 ađênin.

a)   Xác định chiều dài của đoạn ADN.

b)   Số nuclêôtit từng loại của ADN là bao nhiêu ?

Xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó

Hướng dẫn trả lời

a)   Chiều dài của đoạn ADN

(2400 : 2) X 0,34 = 408 nm

b)   Số nuclêôtit từng loại của đoạn ADN

A = T = 900 nuclêôtit

G = X = (2400 : 2) - 900 = 300 nuclêôtit

c)   Số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó là

(900 X 2) + (300 X 3) = 2700 liên kết hiđrô

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan