Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.22 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 7 và 11 trên tia số đó.

Câu hỏi:

Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 7 và 11 trên tia số đó.

Phương pháp:

Trên tia số gốc O, điểm biểu diễn số tự nhiên a là điểm cách gốc O một khoảng bằng a đơn vị

Lời giải:

Trên hình vẽ, điểm A biểu diễn số 7, điểm B biểu diễn số 11.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan