Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.23 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Mỗi điểm E, F, G trên hình 1.2 biểu diễn số nào?

Câu hỏi:

Mỗi điểm E, F, G trên hình 1.2 biểu diễn số nào?

Phương pháp:

Trên tia số gốc O, điểm biểu diễn số a là điểm cách gốc O một khoảng bằng a đơn vị

Lời giải:

Ta nhận thấy điểm 10 cách O hai đoạn thẳng nên mỗi đoạn thẳng cách nhau là 5 đơn vị

+) Điểm E cách O bốn đoạn thẳng nên điểm E biểu diễn số 20

+) Điểm F cách O bảy đoạn thẳng nên điểm F biểu diễn số 35

+) Điểm G cách O chín đoạn thẳng nên điểm G biểu diễn số 45

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan