Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.29 trang 13 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một nhóm học sinh làm thí nghiệm chuyển

Một nhóm học sinh làm thí nghiệm chuyển động của một xe trượt trên một máng nghiêng đệm khí. Máng nghiêng một góc so với mặt nằm ngang. Vận tốc tức thời của xe được ghi nhờ một cảm biến quang điện nối với một máy hiển thị, Trong một lần thí nghiệm, nhóm học sinh này đã ghi được kết quả sau:

Tọa độ (cm)

20

40

60

80

100

Vận tốc (m/s)

0,386

0,560

0,687

0,791

0,884

Hãy tính gia tốc của xe với giả thiết xe chuyển động nhanh dần đều.

Giải:

Khoảng cách (từ…đến…)

\(20cm \div 40cm\)

\(40cm \div 60cm\)

\(60cm \div 80cm\)

\(80cm \div 100cm\)

\(a = {{{v_2}^2 - {v_1}^2} \over {2s}}\)

0, 412 m/s2

0, 396 m/s2

0, 384 m/s2

0, 389 m/s2

Như vậy, trong phạm vi sai số cỡ hàng \(mm/{s^2}\) , ta có thể coi gia tốc của chuyển động là không đổi và bằng giá trị trung bình của các gia tốc là 0,395\(m/{s^2}\) .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan