Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.29 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Áp dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh: a) 21 + 369 + 79

Câu hỏi:

Áp dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh:

a) 21 + 369 + 79;               b) 154 + 87 + 246

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp để ghép những số hạng có tổng “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..) lại với nhau

Lời giải:

a) 21 + 369 + 79 = (21 + 79) + 369 = 100 + 369 = 469

b) 154 + 87 + 246 = (154 + 246) + 87 = 400 + 87 = 487

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan