Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.4 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Hai trong năm

Câu hỏi:

Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Hai trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Phương pháp:

* Tên tập hợp ta có thể đặt tùy ý

* Liệt kê các phần tử của tập hợp và đếm

* Các phần tử được liệt kê trong dấu {}, mỗi phần tử ngăn cách nhau bởi dấu ;

Một năm có 12 tháng, chia làm 4 quý:

+ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3

+ Quý 2 gồm tháng 4, tháng 5, tháng 6

+ Quý 3 gồm tháng 7, tháng 8, tháng 9

+ Quý 4 gồm tháng 10, tháng 11, tháng 12

Lời giải:

Ta biết một năm có 12 tháng, chia làm 4 quý đó là:

+) Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3

+) Quý 2 gồm tháng 4, tháng 5, tháng 6

+) Quý 3 gồm tháng 7, tháng 8, tháng 9

+) Quý 4 gồm tháng 10, tháng 11, tháng 12

Gọi A là tập hợp các tháng của quý Hai trong năm.

Vậy tập hợp A các tháng của quý Hai trong năm là:

A = {tháng 4; tháng 5; tháng 6}.

Tập hợp A có ba phần tử.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan