Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.5 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

M = {n| n là số tự nhiên nhỏ hơn 20 và n chia hết cho 5}

Câu hỏi:

Cho tập hợp M = {n| n là số tự nhiên nhỏ hơn 20 và n chia hết cho 5}. Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Phương pháp:

+ Các số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

+ Các số tự nhiên nhỏ hơn 20 gồm 0; 1;2;3;4;….,18;19.

Lời giải:

Các số tự nhiên n nhỏ hơn 20 và chia hết cho 5 là 0; 5; 10; 15.

Vì n thuộc M nên M = {0; 5; 10; 15}

Vậy M = {0; 5; 10; 15}.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan