Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.41 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Từ trường có thể buộc một hạt mang điện chuyển động

Từ trường có thể buộc một hạt mang điện chuyển động theo một quỹ đạo tròn. Giả sử trong từ trường, một electron có gia tốc hướng tâm là \(3,{5.10^{14}}m/{s^2}\) .Hỏi tốc độ dài của nó bằng bao nhiêu nếu bán kính quỹ đạo bằng 15cm?

Giải:

Tốc độ dài của electron là:

\(v = \sqrt {0,14.3,{{5.10}^4}}  =7,25.{10^6}\) m/s.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan