Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 15 trang 59 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Về ATP và NADH : a) ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ? b) Điều kiện nào để tổng hợp ATP ? c) Vai trò của NADH trong hô hấp ?

Về ATP và NADH :

a)   ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ?

b)   Điều kiện nào để tổng hợp ATP ?

c)    Vai trò của NADH trong hô hấp ?

Hướng dẫn trả lời

a)    ATP được tổng hợp trong lục lạp và ti thể.

b)   Khi có sự chênh lệch về nồng độ H+ giữa hai phía của màng.

c)   Trong hô hấp NADH được hình thành để dự trữ năng lượng và sau đó năng lượng này được giải phóng để tổng hợp ATP.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan