Bài 2 trang 15 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11- Bài tập tự giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy mô tả con đường vận chuyển nước, chất kháng hòa tan và chất hữu cơ trong cây. Vẽ hình minh họa.

Hãy mô tả con đường vận chuyển nước, chất kháng hòa tan và chất hữu cơ trong cây. Vẽ hình minh họa.

Trả lời:

-Con đường gian bào : nước từ đất vào lông hút —» gian bào của các tế bào vỏ tới đai Caspari : nước qua tế bào nội bì vào trung trụ —» mạch gỗ.Con đường này nhanh , không chọn lọc.

-Con đường tế bào chất : nước từ đất vào lông hút —> tế bào vỏ —» tế bào nội bì —> vào trung trụ -» mạch gỗ.Con đường này chậm, có chọn lọc.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan