Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 21 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu hỏi:

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \(3\frac{6}{5}\) là một hỗn số dương

B. \(6\frac{4}{5} = \frac{{34}}{5}\)

C. Phân số \(\frac{5}{7}\) bằng phân số \(\frac{{ - 5}}{{ - 7}}\)

D. Phân số \(\frac{{10}}{4}\) biểu thị thương của phép chia 10 cho 4

Lời giải:

Phát biểu A sai vì phần phân số là \(\frac{6}{5} > 1\)

Các phát biểu B,C,D đúng

Chọn A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan