Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.48 trang 22 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Viết số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản: 36 phút; 18 phút; 150 phút

Câu hỏi:

Viết số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản:

36 phút; 18 phút; 150 phút

Lời giải:

Ta có:

\(\frac{{36}}{{60}} = \frac{{36:12}}{{60:12}} = \frac{3}{5}\)

\(\frac{{18}}{{60}} = \frac{{18:6}}{{60:6}} = \frac{3}{{10}}\)

\(\frac{{150}}{{60}} = \frac{{150:30}}{{60:30}} = \frac{5}{2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan