Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 21 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các khẳng định nào sau đây là đúng? A. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là 1 và -1. B. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là 1

Câu hỏi:

Các khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là 1 và -1

B. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là 1

C. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là -1

D. Mọi phân số đều rút gọn được về phân số tối giản

Lời giải:

Phát biểu A, D đúng

Chọn A,D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan