Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.2 trang 21 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Chọn câu đúng.

Chọn câu đúng.
Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp , xa vẫn đi tiếp chứ chưa dừng ngay. Đó là nhờ
A. trọng lượng của xe.

B. lực ma sát.

C. quán tính của xe.

D. phản lực của mặt đường.

Giải:

Câu C đúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan