Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 22 trang 62 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa quá trình tổng hợp ATP qua chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp tế bào và trong quang hợp.

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa quá trình tổng hợp ATP qua chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp tế bào và trong quang hợp.

Hướng dẫn trả lời

*  Giống nhau:

-    Đều diễn ra quá trình bơm H+ từ phía này sang phía kia của màng để tạo sự chênh lệch nồng độ H+, tạo sự chênh lệch thế năng Prôton giữa 2 phía của màng.

-     Đều diễn ra sự khuếch tán H+ theo građien điện thế tạo năng lượng cho sự tổng hợp ATP.

-    Có sự tham gia của hệ thống enzim ATP-sintêtaza định vị trên màng.

*  Khác nhau :


Tổng hợp ATP trong quang hợp

Tổng hợp ATP trong hô hấp tê bào

Diễn ra ở màng tilacôit.

Diễn ra ở màng trong của ti thể.

Bơm H+ từ chất nền lục lạp vào trong xoang tilacôit, nồng độ H+ trong xoang lớn hơn nồng độ ngoài chất nền.

Bdm H+ từ chất nền ti thể ra khoảng không gian giữa hai lớp màng, nồng độ H+ trong khoảng không gian giữa hai lớp màng lớn hơrì trong chất nền.

H+ khuếch tán theo građien nồng độ H+ và građien điện thế từ trong xoang tilacôit ra ngoài chất nền.

H+ khuếch tán theo građien nồng độ H+ và građien điện thế từ khoảng không gian giữa hai lớp màng vào trong chất nền.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan