Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 24.7 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
3.6 trên 15 phiếu

Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K.

Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20°C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K.

Giải:

Tóm tắt:

m = 12kg

∆t = 20℃

t = 1,5 phút = 100s

A = ?J

℘ = ? W

Ta có:

Nhiệt lượng đầu búa nhận được:

Q = mc (t2 – t1) = 12.460.20 = 110400J

Công của búa thực nhiện trong 1,5 phút là:

\(A = {{Q.100} \over {40}} = {{110400.100} \over {40}} = 276000J\)

Công suất của búa là:

\(\wp  = {A \over t} = {{276000} \over {90}} \approx 3067W \approx 3kW\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan