Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 25 trang 48 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hình vẽ sau cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng tế bào.

Hình vẽ sau cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng tế bào.

Hãy cho biết 1, 2, 3 có thể là những chất gì ? Nêu cơ chế vận chuyển các chất 1, 2,3, đó.

 

Hướng dẫn trả lời:

Kí hiệu

Các chất

Cơ chế vận chuyển

1

Có kích thước nhỏ bé, không phân cực (02, C02, NO...), chất hoà tan trong lipit (este, stêrôit).

-  Vận chuyển thụ động không cần pecmêaza.

-   Khuếch tán trực tiếp qua màng.

-   Không tiêu tốn ATP.

2

Các chất phân cực, các ion, các chất có kích thước phân tử lớn (Na+, K+, H\ glucôzơ, axit amin...).

-    Vận chuyển thụ động cần các kênh đặc hiệu là pecmêaza.

-   Khuếch tán nhanh có chọn lọc.

-   Không tiêu tốn ATP.

3

Các chất cần thiết ở môi trường ngay cả khi nồng độ chất này thấp hơn so với ở bên trong tế bào.

-    Vận chuyển chủ động, ngược chiều građien nồng độ.

-   Cần năng lượng ATP.

-    Cần kênh prôtêin đặc hiệu, có thể vận chuyển đơn chất hay đồng chuyển, đối chuyển.

Sachbaitap.com
Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan