Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 28: Lăng kính

Bình chọn:
4.9 trên 98 phiếu
Quảng cáo
 • Bài 28.1, 28.1 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 28.1, 28.1 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. (Các kí hiệu có ý nghĩa như ở bài học).

 • Bài 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

  Bài 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

  Một tia sáng truyền qua lăng kính (xem Hình 28.2). Góc lệch D của tia sáng có giá trị phụ thuộc các biến số độc lập nào (các kí hiệu có ý nghía như trong bài học) ?

 • Bài 28.7 trang 76,77 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

  Bài 28.7 trang 76,77 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

  Lăng kính có chiết suất n = 1,50 và góc chiết quang A = 30°. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính, a) Tính góc ló và góc lệch của chùm tia sáng. b) Giữ chùm tia tới cố định, thay lăng kính trên bằng một lăng kính có cùng kích thước nhưng có chiết suất n’ n. Chùm tia ló sát mật sau của lăng kính. Tính n’.

 • Bài 28.9 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Bài 28.9 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI được chiếu tới mặt AB trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc và theo phương vuông góc với đường cao AH của ABC. Chùm tia ló khỏi mặt AC theo phương sát với mặt này. Tính chiết suất của lăng kính.

 • Bài 28.10 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Bài 28.10 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Chậu chứa chất lỏng có chiết suất n = l,5. Tia tới chiếu tới mặt thoáng với góc tới 45° (Hình 28.4). a) Tính góc lệch khi ánh sáng khúc xạ vào chất lỏng. b) Tia tới cố định. Nghiêng đáy chậu một góc α. Tính α để có góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị như ở câu a (coi bề dày trong suốt của đáy chậu không đáng kể).

 • Bài 28.8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

  Bài 28.8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11

  Lăng kính có chiết suất n và góc chiết quang A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới lăng kính sát mặt trước. Tia sáng khúc xạ vào lăng kính và ló ra ớ mặt kia với góc ló i’. Thiết lập hệ thức