Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 32: Kính lúp

Bình chọn:
4.7 trên 58 phiếu
Quảng cáo
 • Bài 32.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Bài 32.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng.

 • Bài 32.2; 32.3 trang 87, 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Bài 32.2; 32.3 trang 87, 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  • Xét các yếu tố sau khi quan sát một vật qua kính lúp : (1) Tiêu cự của kính lúp. (2) Khoảng cực cận OCc của mắt. (3) Độ lớn của vật. (4) Khoảng cách từ mắt đến kính. Hãy chọn đáp án đúng ở các câu hỏi 32.2 và 32.3

 • Bài 32.7 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Bài 32.7 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Một người có khoảng cực cận OCc = 15 cm và khoảng nhìn rõ (khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn) là 35 cm. Người này quan sát một vật nhỏ qúa kính lúp có tiêu cự 5 cm. Mắt đặt cách kính 10 cm. Năng suất phân li của mắt người này là 1’. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt người này còn phân biệt được khi ngắm chừng ở điểm cực cận.

 • Bài 32.4; 32.5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Bài 32.4; 32.5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Trong trường hợp ngắm chừng nào thì số bội giác của kính lúp tỉ lệ nghịch với tiêu cự ? A. Ở vô cực. B. Ở điểm cực viễn nói chung, C. Ở điểm cực cận. D. Ở vị trí bất kì.

 • Bài 32.6 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Bài 32.6 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính nhưng khi đeo kính có độ tụ 1 dp thì đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (mắt sát kính). a) Xác định vị trí của các điểm cực viễn và cực cận của mắt người này. b) Xác định độ biến thiên của độ tụ mắt người này từ trạng thái không điều tiết đến điều tiết tối đa. c) Người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có độ tụ 32 dp để quan sát một vật nhỏẵ Mắt cách kính 30 cm. Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? Tính

 • Bài 32.8 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Bài 32.8 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

  Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. a) Xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ một vật ở xa vô cùng không điều tiết. b) Khi đeo kính, người này có thể đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 20 cm (mắt sát kính). Hỏi điểm cực cận của mắt cách mắt bao xa ? c) Để đọc được những dòng chữ nhỏ mà không phải điều tiết, người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt sát mắt. Khi đó phải đặt trang sách cách kính lúp bao nhiêu?