Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 29: Hồ Gươm trang 65, 66 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 65, câu 5 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 29: Hồ Gươm. Viết 1 – 2 câu về những điều em thấy thú vị về quê hương, đất nước.

Câu 1 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Bài văn tả những cảnh đẹp nào ở Hồ Gươm?

Trả lời:

Những cảnh đẹp ở Hồ Gươm được tả trong bài văn là: cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa.

Câu 2 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Khi nói “cầu Thê Húc cong cong như con tôm” là tác giả so sánh phương diện nào của cầu Thê Húc? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

 ☐ hình dạng của cây cầu

 ☐ màu sắc của cây cầu

 ☐ chất liệu của cây cầu

Phương pháp:

Em suy nghĩ và chọn đáp án đúng.

Trả lời:

☑ hình dạng của cây cầu

☐ màu sắc của cây cầu

☐ chất liệu của cây cầu

Câu 3 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ (cong cong, rùa, lớn, trái bưởi, thanh kiếm, xum xuê) vào cột thích hợp.

Từ ngữ chỉ sự vật

Từ ngữ chỉ đặc điểm

 

 

Trả lời:

Từ ngữ chỉ sự vật

Từ ngữ chỉ đặc điểm

 

rùa, trái bưởi, thanh kiếm.

 

 

cong cong, lớn, xum xuê.

Câu 4 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B để tạo câu.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ ngữ ở 2 cột để nối cho phù hợp.

Trả lời:

Câu 5 trang 66 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu về những điều em thấy thú vị về quê hương, đất nước.

Trả lời:

Đất nước Việt Nam cong cong hình chữ S. Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp trên mọi miền tổ quốc.

Quê hương em rất bình yên.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan