Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Đánh giá cuối học kì 2 trang 73, 74, 75 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Câu 1 trang 73, câu 2, 3 trang 75 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Đánh giá cuối học kì 2. Viết 4 – 5 câu kể lại một hoạt động ở trường học hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,..)

Câu 1 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Đọc bài sau:

Cánh chim báo mùa xuân

Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông sống trên bốn ngọn núi. Năm ấy không hiểu vì sao, mùa đông kéo dài lê thê. Muôn loài khổ sở vì rét, bèn cử chim công có sắc đẹp lộng lẫy nhất đi đón nàng tiên mùa xuân. Nhưng đường xa, gió lạnh, công bị ốm, phải quay về.

Sư tử liền đi thay công. Cậy khoẻ, sư tử đi không nghỉ, nhưng rồi đuối sức dần, không đi tiếp được.

Chim én nói:

- Mẹ cháu ho ngày càng nặng. Không có nắng ấm mùa xuân, mẹ cháu khó qua khỏi. Cháu xin đi!

Muông thú đồng ý. Chim én mẹ nhổ lông cánh tết thành chiếc áo choàng cho con. Én con bay mãi, bay mãi, cuối cùng cũng đến chỗ ở của nàng tiên mùa xuân. Én con thấy một chú chim co ro bên đường liền cởi áo choàng đắp cho bạn. Chú chim bỗng biến mất, nàng tiên mùa xuân hiện ra:

- Con thật hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm! Ta chọn con làm sứ giả của mùa xuân.

Én con trở về cùng nàng tiên mùa xuân. Từ đó, mỗi khi thấy chim én bay liệng, muôn loài biết rằng mùa xuân sắp về.

(Theo Kể chuyện cho bé)

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

a. Lúc đầu, muông thú chọn con vật nào đi đón nàng tiên mùa xuân?

☐ Có sắc đẹp

☐ Có sức khoẻ

☐ Có lòng dũng cảm

b. Con vật nào đã được cử đi đầu tiên?

☐ chim công

☐ chim én

☐ sư tử

c. Vì sao chim én xin đi đón nàng tiên mùa xuân?

☐ Vì chim én biết mình bay nhanh.

☐ Vì chim én khoẻ hơn công và sư tử.

☐ Vì chim én muốn đem nắng ấm về cho mẹ.

Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu:

d. Nhờ đâu chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân, không bỏ về giữa chừng?

e. Khi nào nàng tiên mùa xuân mới hiện ra trước mắt chim én?

g. Vì sao chim én được chọn làm sứ giả của mùa xuân?

h. Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Muông thú đói¨ rét¨ ốm đau vì mùa đông kéo dài.

Phương pháp:

Em đọc kĩ bài đọc và thực hiện các yêu cầu của đề bài.

Trả lời:

a. Lúc đầu, muông thú chọn con vật nào đi đón nàng tiên mùa xuân?

☑ Có sắc đẹp

☐ Có sức khoẻ

☐ Có lòng dũng cảm

b. Con vật nào đã được cử đi đầu tiên?

☑ chim công

☐ chim én

☐ sư tử

c. Vì sao chim én xin đi đón nàng tiên mùa xuân?

☐ Vì chim én biết mình bay nhanh.

☐ Vì chim én khoẻ hơn công và sư tử.

☑ Vì chim én muốn đem nắng ấm về cho mẹ.

Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu:

d. Nhờ đâu chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân, không bỏ về giữa chừng?

Nhờ sự dũng cảm của chim én.

e. Khi nào nàng tiên mùa xuân mới hiện ra trước mắt chim én?

Khi chim én đắp áo choàng cho chú chim co ro bên đường.

g. Vì sao chim én được chọn làm sứ giả của mùa xuân?

Vì chim én có tấm lòng hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm.

h. Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Muông thú đói, rét, ốm đau vì mùa đông kéo dài.

Câu 2 trang 75 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Chọn a hoặc b.

a. Điền s hoặc x vào chỗ trống.

Hàng chuối lên …anh mướt

Phi lao reo trập trùng

Vài ngôi nhà ngói đỏ

In bóng …uống dòng …ông.

(Theo Trần Đăng Khoa)

b. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Một bác chài lặng le

Buông câu trong bóng chiều

Bông nhiên con cá nho

Nhay lên thuyền như trêu.

(Theo Trần Đăng Khoa)

Phương pháp:

Em lựa chọn một bài đọc trong chương trình mà mình thích nhất và viết một câu về bài đọc đó theo gợi ý.

Trả lời:

a. Điền s hoặc x vào chỗ trống.

Hàng chuối lên xanh mướt

Phi lao reo trập trùng

Vài ngôi nhà ngói đỏ

In bóng xuống dòng sông.

(Theo Trần Đăng Khoa)

b. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Một bác chài lặng lẽ

Buông câu trong bóng chiều

Bỗng nhiên con cá nhỏ

Nhảy lên thuyền như trêu.

(Theo Trần Đăng Khoa)

Câu 3 trang 75 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 4 – 5 câu kể lại một hoạt động ở trường học hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,..)

G:

- Trường (hoặc lớp em) đã tổ chức hoạt động gì? Ở đâu?

- Hoạt động đó có những ai tham gia? Mọi người đã làm những việc gì?

- Nêu suy nghĩ, cảm xúc của em về hoạt động đó.

Phương pháp:

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành bài tập.

Trả lời:

Tháng vừa rồi, trường em vừa tổ chức cho học sinh khối 2 đi tham quan bảo tàng Dân tộc học. Chúng em rất vui và hào hứng khi được nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu về toàn bộ bảo tàng. Sau chuyến đi, em biết thêm nhiều điều thú vị mới.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan