Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 3: Con đường làng trang 11, 12 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
2.8 trên 12 phiếu

Câu 1 trang 11, câu 2, 3 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Tìm thêm 3 – 5 từ ngữ chỉ cây cối.

Câu 1 trang 11 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Gạch dưới từ ngữ chỉ cây cối có trong đoạn thơ sau: 

Cái na đã tỉnh giấc rồi

Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao!

Chị tre chải tóc bên ao

Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương.

Trần Đăng Khoa

b. Tìm thêm 3 – 5 từ ngữ chỉ cây cối. 

Phương pháp:

a. Em đọc đoạn thơ và tìm từ ngữ chỉ cây cối

b. Em tìm thêm những từ ngữ chỉ cây cối và viết vào vở bài tập. 

Trả lời:

a.

Cái na đã tỉnh giấc rồi

Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao!

Chị tre chải tóc bên ao

Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương.

b. Những từ ngữ chỉ cây cối: cam, quýt, bưởi, hoa hồng, hoa mai, cây xoài, cây cau.

Câu 2 trang 12 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc đoạn văn sau rồi hoàn thành câu trả lời bên dưới:

Bé theo ông đi chợ hoa. Bé thấy muôn loài hoa đua nhau khoe sắc. Hoa đào, hoa mai, hoa cẩm chướng, hoa thủy tiên nở rộ khắp nơi.

 La Khê

a. Đoạn văn có … câu

b. Câu số … có dấu phẩy 

Phương pháp:

Em đọc kĩ đoạn văn và hoàn thành câu trả lời. 

Trả lời:

a. Đoạn văn có 3 câu

b. Câu số 3 có dấu phẩy 

Câu 3 trang 12 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt dấu phẩy vào vị trí phù hợp trong mỗi câu dưới đây:

a. Xoài thanh ca xoài tượng xoài cát đều ngon.

b. Vườn nhà ngoại trồng cây thuốc cây cảnh cây ăn trái. 

Trả lời:

a. Xoài thanh ca, xoài tượng, xoài cát đều ngon.

b. Vườn nhà ngoại trồng cây thuốc, cây cảnh, cây ăn trái. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan