Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 30.17 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?

30.17. Giới hạn quang điện của bạc là \(0,26 \pm 0,001\mu m\). Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?

Hướng dẫn giải chi tiết

Công thức liện hệ giữa công thoát electon khỏi một kim loại và giới hạn quang điện của kim loại đó là

\(A = {{hc} \over \lambda }\)

Lấy đạo hàm hai vế theo \(\lambda\):

\(\eqalign{
& {{dA} \over {d\lambda }} = - {{hc} \over {{\lambda ^2}}} = - {A \over \lambda }\Rightarrow  \left| {dA} \right| = {A \over \lambda }d\lambda \cr
& A = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{26.10}^{ - 6}}}} = 7,{64.10^{ - 19}}J \cr
& \left| {dA} \right| = {{7,{{64.10}^{ - 19}}} \over {0,26}}.0,001 = 0,{0310^{ - 19}}J \cr} \)

Vậy : \(A = \left( {7,64 \pm 0.03} \right){10^{ - 19}}J\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan