Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.17 trang 38 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một vật hình hộp chữ nhật nằm cân bằng trên một mặt nghiêng

Một vật hình hộp chữ nhật nằm cân bằng trên một mặt nghiêng. Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào biểu diễn đúng các lực tác dụng lên vật ?

 

Giải:

Chọn B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan