Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
3.4 trên 68 phiếu

Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

Tóm tắt:

\(\eqalign{
& {S_1} = 3\,km = 3000\,m \cr
& {v_1} = 2\,m/s \cr
& {S_2} = 1,95\,km = 1950\,m \cr
& {t_2} = 0,5h = 1800\,s \cr
& {v_{TB}} = ?\,m/s \cr} \)

Giải

Thời gian để người đó đi hết quãng đường đầu là:

\({t_1} = \dfrac{{{S_1}}}{{{v_1}}} = \dfrac{{3000}}{2} = 1500\,{\text{s}}\)

Vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường là:

\({v_{TB}} = \dfrac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{3000 + 1950}}{{1500 + 1800}} = 1,5\,m/s\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan