Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 35: Ôn tập cuối học kì II - Tiết 3, 4 trang 66, 67 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Câu 1 trang 66, câu 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều - Tiết 3, 4 Ôn tập cuối học kì II. Tìm và viết lại những từ chỉ đặc điểm giúp em cảm nhận được:

Câu 1 trang 66 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân những câu văn tả sự thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến.

Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Trả lời:

Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡVườn cây lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Câu 2 trang 67 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp: 

a. Từ ngữ chỉ sự vật:

b. Từ ngữ chỉ hoạt động:

c. Từ ngữ chỉ đặc điểm: 

Trả lời:

a. Từ ngữ chỉ sự vật: hoa bưởi, hoa nhãn, chào mào, chích chòe, cu gáy

b. Từ ngữ chỉ hoạt động: nở, bay nhảy, đâm, nảy

c. Từ ngữ chỉ đặc điểm: ngọt, nồng nàn, nhanh nhảu, đỏm dáng, trầm ngâm 

Câu 3 trang 67 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm và viết lại những từ chỉ đặc điểm giúp em cảm nhận được:

a. Hương vị riêng của mỗi loài hoa:

- Hoa bưởi ……

- Hoa nhãn ……

- Hoa cau …

b. Đặc điểm riêng của mỗi loài chim:

- Những thím chích chòe ……

- Những chú khướu ……

- Những anh chào mào …

- Những bác cu gáy ……

Trả lời:

a. Hương vị riêng của mỗi loài hoa:

- Hoa bưởi nồng nàn.

- Hoa nhãn ngọt.

- Hoa cau thoảng qua.

b. Đặc điểm riêng của mỗi loài chim:

- Những thím chích chòe nhanh nhảu.

- Những chú khướu lắm điều.

- Những anh chào mào đỏm dáng.

- Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Câu 4 trang 67 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu nói về đặc điểm của một loài hoa khi mùa xuân đến. 

Trả lời:

Mùa xuân đến, hoa đào nở rộ. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan