Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 2: Những ý tưởng sáng tạo trang 64, 65 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3 trên 10 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 64 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 65 (Luyện tập), Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 2: Những ý tưởng sáng tạo. Viết 1 – 2 câu thể hiện sự tán thành của em với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài đọc.

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 2 TRANG 64 - BÀI 34 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 64 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Cuộc thi dành cho học sinh mầm non

b. Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học.

c. Cuộc thi dành cho học sinh mầm non và tiểu học. 

Trả lời:

Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho học sinh tiểu học.

Chọn b. 

Câu 2 trang 64 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Học sinh cả nước hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Hằng năm, học sinh gửi hàng trăm bức tranh đến cuộc thi.

b. Mỗi năm, học sinh gửi đến cuộc thi hàng trăm mô hình sáng tạo.

c. Hằng năm, học sinh gửi đến hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo. 

Trả lời:

Hằng năm, học sinh gửi đến hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo.

Chọn c. 

Câu 3 trang 64 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Mỗi bức tranh trong bài thể hiện một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Em thích ý tưởng nào? Giải thích vì sao? 

Trả lời:

- Em thích ý tưởng Cân xử lí độc hại nhất. Vì khi có chiếc cân này, con người sẽ không ăn phải những thực phẩm độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.

- Em thích ý tưởng Mực cứu hộ nhất. Vì với ý tưởng này, những người dân bị đắm tàu sẽ không phải bỏ mạng ở giữa biển nữa.

- Em thích ý tưởng Cây do thám nhất. Vì nhờ có cây do thám mà các chú bộ đội đỡ gặp nguy hiểm hơn khi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. 

LUYỆN TẬP TRANG 65 - BÀI ĐỌC 2 - BÀI 34 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ. 

Trả lời:

Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ là cuộc thi rất hay và thú vị. Các ý tưởng được gửi tham dự cuộc thi vô cùng ý nghĩa. 

Câu 2 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết  1 – 2 câu thể hiện sự tán thành của em với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài đọc. 

Trả lời:

Những sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài đọc rất có ý nghĩa. Các bạn thật giỏi! 

Bài viết 2 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1 (SGK, trang 136), hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về nhân vật thiếu nhi mà em biết hoặc về bạn của em. 

Trả lời:

Ngọc là người bạn thân nhất của em. Bạn Ngọc là một người vô cùng tốt bụng. Bạn ấy thường giúp đỡ em trong học tập. Có lần, em quên mang bút, mới chỉ thấy em loay hoay tìm thôi mà Ngọc đã lấy ngay chiếc bút của bạn ấy đưa cho em mượn rồi. Em rất quý Ngọc. Em mong rằng chúng em sẽ mãi thân thiết với nhau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan