Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 35: Ôn tập cuối học kì II - Tiết 5, 6 trang 68 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 2 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều - Tiết 5, 6 Ôn tập cuối học kì II. Điền dấu câu phù hợp với ô trống: dấu chấm hay dấu chấm hỏi, dấu chấm than?

Câu 2 trang 68 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Điền dấu câu phù hợp với ô trống: dấu chấm hay dấu chấm hỏi, dấu chấm than?

Ông quạ thông thái dạy Toán □ Bọn trẻ cả xóm đều thích học ông. Chúng kháo nhau: “Thầy dạy hay tuyệt □”. Vì sao vậy □ Rất đơn giản: Thầy dạy cộng trừ bằng các hạt □ Trò nào làm đúng thì được ăn số hạt đó.  

Trả lời:

Ông quạ thông thái dạy Toán. Bọn trẻ cả xóm đều thích học ông. Chúng kháo nhau: “Thầy dạy hay tuyệt!”. Vì sao vậy? Rất đơn giản: Thầy dạy cộng trừ bằng các hạt. Trò nào làm đúng thì được ăn số hạt đó. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan