Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 36, 37, 38, 39 trang 118, 119 SGK Toán 8 tập 2 - Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 36, 37 trang 118, bài 38, 39 trang 119 SGK Toán 8 tập 2 bài Hình chóp đều và hình chóp cụt đều. Bài 39 Thực hành: Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.122).

Bài 36 trang 118 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất của hình chóp đều 

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Hình chóp n - giác đều có đáy là đa giác đều n cạnh, số mặt = n + 1, số cạnh = 2n. 

Lời giải:

Bài 37 trang 118 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Hãy xét sự đúng sai của các phát biểu sau:

a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Phương pháp:

Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Lời giải:

 Hình chóp đều là hình chóp có đáy là một đa giác đều, các mặt bên là các tam giác bằng nhau và có chung đỉnh ( là đỉnh của hình chóp).

- Trên hình chóp đều, chân đường cao H là tâm của đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy.

a) Sai, vì hình thoi không phải là tứ giác đều (các góc không bằng nhau).

b) Sai, vì hình chữ nhật không phải là tứ giác đều (các cạnh không bằng nhau).

Kiến thức áp dụng

Bài 38 trang 119 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Trong các tấm bìa ở hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều?

Lời giải:

Hình a, khi gấp lại thì không được một hình chóp đều vì đáy là tứ giác đều nhưng  chỉ có ba mặt bên thay vì phải có \( 4\) mặt bên.

Hình b, c khi gấp lại thì được một hình chóp tứ giác đều.

Hình d, khi gấp lại thì không được một hình chóp tứ giác đều vì ở trên cùng một cạnh đáy có đến \(2\) mặt bên còn trên một cạnh đáy thì không có mặt bên nào.

Bài 39 trang 119 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Thực hành: Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.122).

Phương pháp:

Học sinh tự thực hành ở nhà theo các thao tác như hình vẽ.

Lời giải:

Học sinh tự thực hành ở nhà để giúp mình dễ tưởng tượng hình chóp đều hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan