Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 4: Mùa đông ở vùng cao trang 25, 26, 27, 28 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 25, câu 4, 5 trang 26, câu 6, 7, 8 trang 27, câu 9 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Đặt câu hỏi cho các từ in đậm. Đánh số thứ tự vào ô trống trước các câu ở bài tập 6 để tạo thành đoạn văn.

Câu 1 trang 25 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nghe – viết: 

Mưa cuối mùa

Nửa đêm, bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa xối xả. Cây cối trong vườn nghiêng ngả trong ánh chớp sáng loà và tiể sấm ì ầm lúc gần lúc xa. Mưa mỗi lúc một to. Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng. 

Theo Trần Bắc Quỳ

Hướng dẫn:

Học sinh nghe giáo viên đọc từng cụm từ ngữ của bài và viết vào vở bài tập.

Câu 2 trang 25 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điền chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống.

Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết …ữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong …ần. Ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo …òng nước, vào tận đồng sâu. 

 Theo Nguyễn Quang Sáng

Phương pháp:

Em đọc đoạn văn và chọn chữ thích hợp điền vào chỗ trống. 

Trả lời:

Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần. Ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo dòng nước, vào tận đồng sâu. 

Câu 3 trang 25 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống:

a. (dịu, diệu): mát …., kì ….

(líu, liếu): chim … điếu, hót … lo

b. (ngoằn, ngoằng): dài …, … ngoèo

(thoăn thoắng): nhanh … thoắt, nói liến … 

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ ngữ và chọn từ phù hợp. 

Trả lời:

a. (dịu, diệu): mát dịu, kì diệu

(líu, liếu): chim liếu điếu, hót líu lo

b. (ngoằn, ngoằng): dài ngoằngngoằn ngoèo

(thoăn, thoắng): nhanh thoăn thoắt, nói liến thoắng 

Câu 4 trang 26 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm trong 2 khổ thơ sau: 

Mùa xuân hoa bắp

Nở trắng trên đồng

Hoa bầu như bông

Hoa mơ như tuyết.

Mùa hè đỏ rực

Hoa phượng, hoa vông

Mùa thu mênh mông

Vàng cam vàng quýt.

Võ Quảng 

a. Từ ngữ chỉ mùa

b. Từ ngữ chỉ hoa, quả và màu sắc. 

Phương pháp:

Em đọc kĩ 2 khổ thơ và tìm từ ngữ theo yêu cầu của đề bài 

Trả lời:

a. Từ ngữ chỉ mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu.

b. Từ ngữ chỉ hoa, quả và màu sắc: hoa bắp, hoa bầu, hoa mơ, hoa phượng, hoa vông, trắng, đỏ rực, vàng, cam, quýt.

Câu 5 trang 26 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt câu hỏi cho các từ in đậm:

a. Mùa xuân, hoa mơ nở trắng như tuyết.

b. Hoa phượng đỏ rực khi mùa hè đến.

c. Mùa thu, cam quýt chín vàng.

d. Cúc họa mi nở rộ khi mùa đông sắp về. 

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu và xác định xem bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi gì. 

Trả lời:

a. Khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết?

b. Hoa phượng đỏ rực khi nào?

c. Khi nào cam quýt chín vàng?

d. Cúc họa mi nở rộ khi nào? 

Câu 6 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ ngữ để nối thành câu phù hợp. 

Trả lời:

Câu 7 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đánh số thứ tự vào ô trống trước các câu ở bài tập 6 để tạo thành đoạn văn. 

Phương pháp:

Em đọc lại các câu văn vừa ghép được ở bài tập 6 để điền số thứ tự phù hợp. 

Trả lời:

Câu 8 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 4 – 5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào gợi ý:

a. Bạn em đã làm việc tốt đó khi nào? Ở đâu?

b. Bạn ấy đã thực hiện việc đó như thế nào?

c. Em nghĩ gì về việc làm tốt của bạn? 

Phương pháp:

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Sáng hôm ấy, bạn em cùng gia đình đi chơi ở công viên. Trong lúc xếp hàng, bạn em thấy một bà cụ xách một giỏ đồ rất nặng. Bạn em liền nhường chỗ cho bà cụ. Bạn em là một người tốt bụng, em sẽ học tập bạn của mình.

Câu 9 trang 28 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về bốn mùa.

              Phiếu đọc sách

Tên bài văn: ........................

Tác giả: ...........................

Tên mùa: ........................

Nét đẹp riêng của mùa: ........................

Trả lời:

- Tên bài văn: Mùa xuân

- Tác giả: Nguyễn Kiên

- Tên mùa: xuân

- Nét riêng của mùa: cây cối đâm chồi nảy lộc. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan