Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.17 trang 49 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5

Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian 5 s. Có ba động cơ với công suất khác nhau : 1kW, 3,5kW và 6kW. Hỏi dùng động cơ nào là thích hợp ?

Giải:

\(\eqalign{  & A = mgh = 200.9,8.7,5 = 14700J.  \cr  &  \cr} \)

\(P = {A \over t} = {{14700} \over 5} = 2940{\rm{W}} \approx 2,9k{\rm{W}}.\)

Dùng động cơ 3,5kW là thích hợp. Động cơ 1kW không đủ khả năng nâng vật. Động cơ 6 kW sẽ nâng vật lên quá nhanh.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan