Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.2 trang 46 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một quả bóng có khối lượng m=300g

Một quả bóng có khối lượng m=300g va chạm vào tường và nảy ngược trở lại với cùng tốc độ. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng nào của quả bóng sau đây là đúng ?

A.-1,5kg.m/s

B.1,5kg.m/s

C.3kg.m/s

D.-3kg.m/s

Giải:

D đúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan