Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.46 trang 54 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Dùng một lực F= 30N có phương thẳng đứng

Dùng một lực F= 30N có phương thẳng đứng để đưa một vật nặng P= 10N lên cao. Hỏi công của lực F có giá trị bằng bao nhiêu và đã chuyển thành những dạng năng lượng nào khi vật lên tới độ cao h=5 m?

Giải:

Công :  A = Fh = 30.5 =150J.

Thế năng tăng : Ph = 10.5 =50J.

Động năng tăng :  150 -50=100J.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan