Bài 4,5,6,7 trang 12 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tiết kiệm thể hiện đạo đức của con người, Tiết kiệm làm cho con người chỉ biết thu vén cho bán thân.

Bài tập 4: Hành vi nào sau đây thể hiện tính tiết kiệm ?

A. Mua sắm quần áo hàng hiệu

B. Giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận

C. Lên mạng tán gẫu cả ngày

D. Ghi bài của hai môn vào chung một quyển vở

Bài tập 5: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về tiết kiệm ?

A. Tiết kiệm thể hiện đạo đức của con người.

B.Tiết kiệm làm cho con người trở nên bủn xỉn.

C. Chi tiết kiệm tài sản của mình còn của công thì dùng thoải mái.

D. Kinh tế bây giờ phát triển cao nên không cần phải tiết kiệm nữa.

Bài tập 6: Câu tục ngữ nào sau đây không nói về tiết kiệm ?

A. Tích tiểu thành đại

B. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

C. Một người lo bằng kho người làm

D. Ăn ít chắt chiu hơn nhiều ăn phí

Bài tập 7: Trong những câu sau, câu nào nói không đúng về ý nghĩa của tiết kiệm ?

A.Tiết kiệm là một nét đẹp trong hành vi của con người.

B.Tiết kiệm đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế.

C.Người tiết kiệm là người biết chia sẻ, vì lợi ích chung.

D. Tiết kiệm làm cho con người chỉ biết thu vén cho bán thân

Trả lời:

Câu Đáp án
Câu 4 B
Câu 5 A
Câu 6 C
Câu 7 D

Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan