Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.63 trang 57 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động đều theo quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao h=670 km. Tính tốc độ dài của vệ tinh. Cho RĐ=6370 km.

Giải:

Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho vệ tinh khối lượng m chuyển động trên quỹ đạo. Ta có:

\(G{{m{M_D}} \over {{{({R_D} + h)}^2}}} = {{m{v^2}} \over {{R_D} + h}},\) suy ra \({v^2} = {{G{M_D}} \over {\left( {{R_D} + h} \right)}}\)

Trên mặt đất, ta có :

\(g = {{G{M_D}} \over {R_D^2}}\)

Từ đó :

\({v^2} = {{gR_D^2} \over {{R_D} + h}}\)

Suy ra \(v = {R_D}\sqrt {{g \over {{R_D} + h}}} \)

Thay số : \(v = 6370\sqrt {{{9,{{8.10}^{ - 3}}} \over {6370 + 670}}}  \approx 7,5km/s.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan