Bài 5 trang 73 Sách bài tập (SBT) Sinh 11 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và vai trò của chúng.

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và vai trò của chúng.

Lời giải :

Có 2 nhóm hoocmôn thực vật là nhóm hoocmôn kích thích (auxin, gibêrelin, xitôkinin) và nhóm hoocmôn ức chế sinh trưởng (êtilen, axit abxixic).

- Auxin : kích thích ra rễ của cành giâm (chiết) và kích thích thụ tinh tạo hạt.

- Gibêrelin : phá ngủ cho mầm hạt, củ và tạo quả không hạt.

- Xitôkinin : nuôi cấy tế bào và mô thực vật (nhân giống vô tính) và kích thích sinh trưởng của chồi non.

- Etilen : thúc quả xanh chóng chín và rụng lá.

- Axit abxixic : ức chế hạt nảy mầm và kích thích sự rụng lá. '

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan