Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Sinh 11 - Bài tập tự giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa. a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2


Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa.

a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

b) Cho các từ : noãn cầu, túi phôi, hạt phấn, hạt phấn nảy mầm, noãn, bao phấn, bầu nhuỵ, ống phấn. Hãy điền từ thích hợp vào các vị trí a, b, c... trên hình.

c) Mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Lời giải:

a)1. Thụ phấn; 2.Thụ tinh

b) a-hạt phấn;b-hạt phấn nảy mầm;c-bao phấn;d-ống phấn;e-bầu nhụy;f-túi phôi; g- noãn;h-noãn cầu.
c)

-Qúa trình thụ phấn:Hạt phấn được vận chuyển từ nhị đến núm nhụy(đầu nhụy).Có hai hình thức thụ phấn:tự thụ phấn(xảy ra trong một cây) và thụ phấn chéo (ở hai hoa thuộc 2 cây khác nhau)

-Qúa trình thụ tinh:

Ở TV có hoa trước khi bước vào quá trình thụ tinh còn có một quá trình chung gian nữa là quá trình hình thành nảy mầm của hạt phấn:

• Qúa trình nảy mần của hạt phấn: hạt phấn sau khi rơi vào đầu nhụy

+Nhân sinh dưỡng sinh trưởng và phát triển tạo thành ống phấn

+Nhân sinh sản nguyên phân tạo 2 tinh tử di chuyển vào noãn

• Qúa trình thụ tinh: Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ, tinh tử thứ 2 kết hợp với tế bào trứng tạo thành hợp tử

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan