Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.16 trang 62 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Một ống Pi-tô trên máy bay đang bay ở tầm

Một ống Pi-tô trên máy bay đang bay ở tầm cao , đo được độ chênh áp suất giữa hai nhánh là 180Pa .Hỏi vận tốc máy bay lúc đó bằng bao nhiêu ? Cho biết khối lượng riêng của khí quyển ở độ cao đó là 0,013kg/m3.

Giải:

\(\eqalign{  & v = \sqrt {{{2\Delta p} \over {{p_{KK}}}}}  = \sqrt {{{2.180} \over {0,031}}}  = 107,76m/s  \cr  & v \approx 388km/h. \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan