Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5,6,7,8,9 trang 67 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Thảo luận và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương nơi cư trú.

Bài 5: Quyền tham giơ quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân được quy định trong văn bản pháp luật nào ?

A. Bộ luật Dân sự

B. Hiến pháp năm 1992

c. Luật Xử lí vi phạm hành chính

D. Bộ luật Lao động

 Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của ai ?

A. Tất cả mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

B. Cán bộ, công chức nhà nước

C. Mọi công dân

D. Những người đứng đầu bộ máy nhà nước

Bài 7: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân có nghĩa là, công dân có quyền :

Ý kiến

Đúng

Sai

A. Tham gia bàn bạc các công việc của đất nước, của địa phương nơi cư trú.

 

 

B. Tự do tổ chức hội họp.

 

 

c. Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 

 

D. Tham gia biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân

 

 

E. Tự do phát biểu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 

Bài 8: Những việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân ?

A. Xây dựng hương ước về nep sống'Văn hoá ở địa phương.

B. Khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền về tranh chấp đất đai với gia đình hàng xóm.

C. Tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng (đường xá, cầu, cống) tại địa phương.

D. Tích cực làm kinh tế gia đình.

E. Tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức

G. Tham gia trồng cây gây rừng.

H. Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương.

I. Tham gia công tác hoà giải ở cơ sở.

Bài 9: Công dân thực hiện quyền tham gia quàn lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách nào trong các cách sau đây ?

A. Lựa chọn, giới thiệu người có năng lực để bầu vào các cơ quan đại diện ở địa phương

B. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân.

C. Bầu, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

D. Thảo luận góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích cơ bản của công dân.

E. Thảo luận và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương nơi cư trú.

Trả lời

Bài

Đáp án

Bài 5

B

Bài 6

C

Bài 7

Đúng : A, c, D Sai : B, E

Bài 8

A, C, H, I

Bài 9

A, B, D, E

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan