Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6 trang 11 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, C4và CAM. Em rút ra nhận xét gì ?

Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, C4và CAM. Em rút ra nhận xét gì ?

Đặc điểm

C3

C4

CAM

1. Hình thái, giải phẫu

 

 

 

2. Cường độ quang hợp

 

 

 

3. Điểm bù CO2

 

 

 

4. Điểm bão hoà ánh sáng

 

 

 

5. Nhiệt độ thích hợp

 

 

 

6. Nhu cầu nước

 

 

 

7. Hô hấp sáng

 

 

 

8. Năng suất sinh học

 

 

 

Lời giải:

Đặc điểm

C3

C4

CAM

1. Hình thái, giải phẫu

- Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu.

- Lá bình thường

-Có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và ở tế bào bao bó mạch.

- Lá bình thường

- Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu.

-Lá mọng nước

2. Cường độ quang hợp

10-30 mgCO2/dm2.giờ

30-60 mgCO2/dm2.giờ

10-15 mgCO2/dm2.giờ

 

3. Điểm bù CO2

30-70 ppm

0-10 ppm

Thấp như C4

4. Điểm bão hoà ánh sáng

Thấp : 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

Cao, khó xác định

Cao, khó xác định

5. Nhiệt độ thích hợp

20-30°C

25-35°C

Cao : 30 - 40°C

6. Nhu cầu nước

Cao     

Thấp, bằng 1/2 C3

Thấp

7. Hô hấp sáng

Không

Không

8. Năng suất sinh học

Trung bình

Cao gấp đôi C3

Thấp

b) Nhận xét
- Mỗi nhóm thực vật (C3, C4 và CAM) có đặc điểm hình thái, gịải phẫu khác nhau dẫn tới có đặc điểm sinh lí khác nhau giúp chúng thích nghi với từng môi trường sống khác nhau.

- Hô hấp sáng chỉ có ở thực vật C3. Đây là một hướng biến đổi sản phẩm quang hợp có ý nghĩa thích nghi.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan