Bài 9 trang 14 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Bằng hình vẽ, hãy mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ CO2 tới hô hấp của thực vật.

Bằng hình vẽ, hãy mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ \(CO_2\) tới hô hấp của thực vật.

Lời giải:

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan