Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hai phân số 60/135 và 4/9 có bằng nhau không? Hãy giải thích.

Câu hỏi:

Hai phân số \(\frac{{60}}{{135}}\)và \(\frac{4}{9}\)có bằng nhau không? Hãy giải thích.

Lời giải:

Ta có: \(60 = 4.15\); \(135 = 9.15\);

\( \Rightarrow \frac{{60}}{{135}} = \frac{{4.15}}{{9.15}} = \frac{4}{9}\).

Vậy hai số \(\frac{{60}}{{135}}\)và \(\frac{4}{9}\) bằng nhau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan