Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.22 trang 70 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính khối lượng không khí thoát ra

Tính khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích V=60mkhi ta tăng nhiệt độ của phòng từ T1=280K đến T2=300K ở áp suất chuẩn . Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3.

Giải:

\(\Delta m = \dfrac{{V{\rho _0}{T_0}({T_2} - {T_1})}}{{{T_2}{T_1}}} = 5kg.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan