Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.42 trang 18 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Tính: a) 1/7 của 63; b) 2/5 của 125/8

Câu hỏi:

Tính:

a)     \(\frac{1}{7}\) của 63;

b)    \(\frac{2}{5}\) của \(\frac{{125}}{8}\).

Lời giải:

\(\begin{array}{l}a)\frac{1}{7}.63 = 9\\b)\frac{2}{5}.\frac{{125}}{8} = \frac{{25}}{4}\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan