Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.43 trang 18 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Tìm một số biết:

Câu hỏi:

Tìm một số biết:

a)     \(\frac{2}{3}\) của số đó bằng 32

b)    25 là \(\frac{5}{7}\)của số đó

Lời giải:

Số đó là:

a)     32 : \(\frac{2}{3}\) = 32. \(\frac{3}{2}\) = 48

b)    25: \(\frac{5}{7}\) = 25. \(\frac{7}{5}\) = 35

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan