Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.5 trang 67 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

Số A-vô-ga-đrô là

A. số phân tử (hay nguyên tử) có trong 22,4 lít ở điều kiện tiêu chuẩn (00C,atm).

B. số phân tử (hay nguyên tử ) có trong một mol khí .

C. số phân tử (hay nguyên tử ) có trong 1 đơn vị khối lượng khí .

D. số nguyên tử có trong 12g cacbon 12.

Giải:

Chọn đáp án C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan