Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 19 phiếu

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: \(\frac{-3}{4}=\frac{x}{20}=\frac{21}{y}\)

Câu hỏi:

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: \(\frac{-3}{4}=\frac{x}{20}=\frac{21}{y}\)

Phương pháp:

Nếu \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) thì a.d=b.c

Lời giải:

Ta có: \(\frac{-3}{4}=\frac{x}{20}\) nên (-3).20=4.x. Do đó -60 =4.x. Vậy x=(-60):4=-15

\(\frac{-3}{4}=\frac{21}{y}\) nên (-3).y= 4.21. Do đó (-3).y= 84. Vậy y= 84: (-3)=28

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan