Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.9 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Em hãy viết phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E), rồi rút gọn về phân số tối giản.

Câu hỏi:

Tần số của các nốt nhạc tính theo đơn vị Hertz (Hz) được cho như sau:

Em hãy viết phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E), rồi rút gọn về phân số tối giản.

Phương pháp:

Tần số nốt Đô là tử số, tần số nốt Mi là mẫu số của phân số

Lời giải:

Phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E) là:

 \(\frac{{264}}{{330}} = \frac{{264:66}}{{330:6}} = \frac{4}{5}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan