Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.7 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Rút gọn các phân số sau:

Câu hỏi:

Rút gọn các phân số sau:

\(\begin{array}{l}a)\frac{{{2^3}{{.3}^2}}}{{{2^2}{{.3}^3}}}\\b) - \frac{{{{2.3.5}^2}}}{{{3^2}{{.5}^3}}}\end{array}\)

Phương pháp:

Triệt tiêu các thừa số giống nhau ở tử số và mẫu số

Lời giải:

\(\begin{array}{l}a)\frac{{{2^3}{{.3}^2}}}{{{2^2}{{.3}^3}}} = \frac{{{2^2}{{.2.3}^2}}}{{{2^2}{{.3}^2}.3}} = \frac{2}{3};\\b) - \frac{{{{2.3.5}^2}}}{{{3^2}{{.5}^3}}} =  - \frac{{{{2.3.5}^2}}}{{{{3.3.5}^2}.5}} =  - \frac{2}{{3.5}} =  - \frac{2}{{15}}\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan